Drama experimentală pentru copii: cum să vorbești cu tine sau să îți asculți vocea din interior


 

 

În fiecare săptămână ( luni și vineri) ne întâlnim la programele de dezvoltare emoțională și dramă experimentală.  

Copiii ( 5-10 ani) învață să povestească un anumit eveniment din viaţa lor (precum şi din viaţa altcuiva) şi să îl poată „dramatiza”. Momentul interesant, spre exemplu, jocul de rol dezvăluie expresiile interioare și ne ajută să găsim soluții, ne  deschide uşa către momente emoţionale rare.

 

 

Drama experimentală  este cel mai bun joc deoarece fiecare dintre noi poate fi cineva, fiind oricum, în mod convenţional, acceptat de ceilalţi, colegi şi public. Este ca atunci când eram copii şi ne jucam de-a doctorul sau de-a hoţii şi vardiştii, cu diferenţa că acel joc inocent devine propria slujbă sau, şi mai bine, propria viaţă şi reuşim să fim şi  răsplătiţi (nu întotdeauna…). Această glumă este doar o scuză pentru a explica mai bine că drama experimentală   poate deveni un motiv existenţial, poate chiar mai mult decât altă slujbă.  Nu e nici o coincidenţă, de fapt, că, cei mai buni actori din lume sunt copiii. Graţie eliberării lor inocente de prejudecăţi şi lipsei totale de implicaţii psihologice sau sociale, ei pot „crede” în ceea ce fac sau spun. Adevărul în interpretare este pur şi este în interiorul lor, fără ca cineva să le scrie indicaţii.

 

Scopul acestui modul este fără îndoială să transfere o parte din expertiza lor de viață, conștiința copiilor de lumină către cei care trebuie să înveţe cum să spună o poveste, oricare ar fi aceasta, stimulând creativitatea inocentă pe care am depozitat-o în adâncul sufletului, maturizându-ne. Introducerea şi analiza ulterioară a elementelor tehnice, emoţionale şi culturale care alcătuiesc structura comportamentală a unui eveniment teatral, le oferă copiilor- dramaturgi cunoştinţe de bază, care să îi ajute să scrie un text expresiv non-verbal; un parcurs sintetic şi ghidat prin diferiţii paşi creativi ai psihodramei. Teatrul ca joc, înseamnă relaţii sociale, comunitate spirituală şi terapie.

 

Conectând celebrul copil din noi la cunoaşterea tehnicilor şi detaliilor de dramă experimentală, urmărim să scriem” piesa şi să o putem face plăcută tuturor celor care vor să o abordeze. Chiar şi prin cele mai simple exerciţii non-verbale, copiii se vor familiariza cu abilitatea de a-şi transfera imaginaţia în corpul mental, fizic şi spiritual transformând-o în ceva „dramaturgic”. Jocurile noastre  permit copiilor  să găsească ceva care nu este ascuns încă în sufletul lor. Să se povestească pe ei mai întâi. Propria familie, propriile iubiri şi vise.   Pentru a reuşi, poate ajuta să ştim cum este să fii pe scenă.

 

Jocul dansului liber: descoperirea și cunoașterea corpului emoțional

Sensibilitatea şi profunzimea lui te sperie: ochii mari ca de îngeri, mişcări divine şi sigure apar ca o schiţă a unui personaj care se frământă. Arhitectura n-a fost una simplă: câteva jucării din grădiniță, o masă și câteva scăunelele, aranjate  ritualic, pregătirea momentului preliminar, discursul  natural  al vieţii emoţionale, din care a ieşit momentul rarisim: mişcările balerine, expresivitatea poetică şi coregrafică gândită bine. În spatele sufletului am avut reprezentaţii:

Poveștile copiilor: Anca, Teodora, Carina și Maria

  •  deschiderea sufletului spiritual, înălţarea spre vindecare şi dorinţa de autodepăşire. Mesajul: prin iubire ne înălţăm
  • cum şi când mediem stările noastre, suntem dispuşi să dăruim, să depăşim frica?
  • sensibilitatea, un mod exaltat de a simţi natura sentimentelor, relaţia cu noi înşine
  • gesturile unor munţi ridicaţi pe care-i muţi de colo-colo, mirificul din noi care ne-ajută să urmăm calea autodepăşirii

 

Reclame