Specializări de succes la Universitatea Hyperion


Înscrierile din acest an (2016-2017) deja au început, iar specializările pe care aleg studenții să le urmeze sunt Psihologie, Jurnalism, Drept, Artele Spectacolului, Ingineria Calculatoarelor. Universitatea Hyperion din Bucureşti beneficiază de contribuţia didactică şi ştiinţifică a unui corp profesoral competent, alcătuit din cadre didactice şi cunoscuți oameni de ştiinţă şi cultură, specialişti în diferite ramuri ale ştiinţelor exacte şi inginereşti, ştiinţelor economice, ştiinţelor juridice, ştiinţelor sociale, politice şi ale comunicării, ştiinţelor psihologiei şi educaţiei, ştiinţelor umaniste şi ale naturii, artelor (artele spectacolului de teatru, cinematografie şi media).

Universitatea dispune de 42 de laboratoare didactice şi de cercetare, din care 7 laboratoare de informatică în care se desfaşoară activităţile practice de laborator. Facultatea de Jurnalism dispune de studio de televiziune si studio de radio, iar Facultatea de Arte are la dispoziţie studiouri de teatru şi laboratoare Radio şi TV, precum şi TV/internet (online).

O investiţie importantă a Universităţii Hyperion din Bucureşti o constituie construirea campusului universitar, cu două corpuri de clădire, finalizate în anii 1998, respectiv 2003, în zona centrală a Capitalei, în Calea Călăraşilor nr. 169, în care se găsesc: Senatul, Rectoratul, Institutul de Cercetare-Dezvoltare Hyperion, decanatele şi secretariatele facultăţilor, amfiteatre, aulă, precum şi săli de curs şi seminar, laboratoarele didactice şi de cercetare, sală de conferinţe, sală de sport etc. unde îşi desfăşoară activităţile didactice şi ştiinţifice studenţii tuturor facultăţilor.

Astfel, Universitatea Hyperion din Bucureşti deţine în proprietate toate spaţiile necesare procesului de învăţământ şi cercetare, precum şi cămin studenţesc, bufet, terenuri de sport etc.

Universitatea Hyperion din Bucureşti a promovat şi continuă să promoveze relaţii de colaborare cu instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din ţară şi din străinătate ca, de exemplu, cu Institutul Universitar Caen din Franţa, M.B.A. Institute şi BUSIN’ESUE din Franţa, cu universităţile „La Sapienza”, Universita Degli Studi di Reggio Calabria, University of Salermo şi Universitatea din Milano din Italia, Universităţile Waseda şi Teikyo University of Science &Technologydin Tokyo, Universitatea Hirosaki din Japonia, Institutul Politehnic şi Universitatea Agricolă din Chişinău, Institutul Pedagogic Eszterházy din Ungaria, Universitatea Sichuan din China, Universitatea SIAM din Bangkok (Thailanda), HTMi, Hotel and Tourism Institute of Management din Elveţia, Academia Naţională de Telecomunicaţii din Odessa (ONAT) din Ucraina si altele.

Universitatea Hyperion din Bucureşti este membru fondator al Forumului Universităţilor Europene, cu sediul la Universitatea „La Sapienza” din Roma, membru fondator al Reţelei Interuniversitare Europa-Asia, membru al Universităţii fără frontiere (Paris), membru al Academiei Internaţionale de Personal (Kiev), Ucraina, care funcţioneaza sub egida consiliului Europei şi a UNESCO, membru al Clubului Rectorilor din Europa (CRE) etc.

Din anul 1999, Universitatea Hyperion din Bucureşti a început participarea la programele finanţate de Comunitatea Europeană (Leonardo da Vinci şi Socrates). Până în prezent, Universitatea a încheiat peste 30 de protocoale de colaborare internaţională pentru diferite proiecte, la care este partener sau promotor de teme, precum şi în cadrul Programelor PHARE, PC-6, PC-7 şi POSDRU etc.

Alături de baza materială şi de condiţiile de studiu şi locuit create în universitate, respectiv în căminul universităţii, merită remarcat atât interesul deosebit al studenţilor noştri pentru activităţile didactice şi ştiinţifice, cât şi profesionalismul şi devotamentul cadrelor didactice care, împreună cu tinerii pe care-i pregătesc, au reuşit să impună un binemeritat prestigiu Universităţii Hyperion din Bucureşti, pe plan naţional şi internaţional.

Astfel, datorită activităţii continue şi rezultatelor notabile pe care le-a obţinut, Universitatea Hyperion din Bucureşti şi-a câştigat un loc de frunte între instituţiile de învăţământ superior din ţara noastră.

 

Începând cu anul universitar 2016 – 2017, oferta educațională a Universității Hyperion se îmbogățește cu 2 noi programe masterale acreditate. Masteratele sunt unice în România și inedite la nivel european.

Primul este „Diplomație Culturală”, se studiază 4 semestre și face parte din Facultatea de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii. Acreditarea masteratului „Diplomație Culturală” a reprezentat obiectivul major al proiectului european „DIPLOMACY” – Program masteral în Diplomație Culturală.

OFERTA SPECIALIZĂRILOR 

Oferta 2016 Universitatea Hyperion

Reclame